26 marca 2023

Czy diagnostyka prenatalna ma sens?

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu przerywania ciąży z powodu „ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu” zdaniem niektórych diagnostyka prenatalna przestała mieć sens. Tymczasem ginekolodzy i położnicy podkreślają ważność badań genetycznych w rozpoznawaniu i leczeniu wielu nieprawidłowości i upatrują w nich szansę na normalne życie m.in. dzieci z wadami serca. Dlaczego warto korzystać z diagnostyki płodu? Koniecznie sprawdź!

Diagnostyka prenatalna pozwala ocenić stan budowę płodu

Celem diagnostyki prenatalnej jest ocena budowy płodu do momentu narodzin, pozwalająca ocenić czynniki ryzyka mogące mieć wpływ na przebieg ciąży, w tym również – ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego, rzucawki i porodu przedwczesnego. 

Dzięki badaniom prenatalnym ginekolog jest w stanie zweryfikować budowę narządów nienarodzonego dziecka, a w konsekwencji – wskazać możliwe nieprawidłowości, wymagające dokładnej oceny w kolejnych miesiącach trwania ciąży. Znając je odpowiednio wcześnie, lekarz prowadzący może trafnie ukierunkować dalszą diagnostykę. 

Diagnostyka prenatalna pozwala przygotować się na chorobę dziecka

Kolejnym powodem, dla którego nie warto rezygnować z badań genetycznych, jest możliwość oceny wystąpienia u dziecka ciężkiej wady genetycznej (aberracji chromosomowej) już na wczesnym etapie trwania ciąży, w efekcie czego pacjentka zyskuje czas, by przygotować się (na ile to możliwe) na ewentualną chorobę dziecka. Wiele kobiet wykorzystuje ten czas, żeby nawiązać kontakt z rodzicami, którzy zmagają się z podobnym problemem, inne – korzystają z pomocy psychologicznej. Lekarze natomiast mogą zaplanować dalsze postępowanie. 

Warto pamiętać, że diagnostyka prenatalna, refundowana przez NFZ często wymaga potwierdzenia (zwłaszcza jeśli zachodzi poważne podejrzenie wystąpienia nieodwracalnej wady). Dzięki dostępności nieinwazyjnych testów prenatalnych, takich jak np. test Harmony, nie musisz decydować się na amniopunkcję. 

Diagnostyka prenatalna daje dzieciom szansę na normalne życie

Zdarza się, że u dziecka nie występują wady genetyczne, ale jego życiu zagrażają wady narządowe, w tym – wady serca. W takiej sytuacji diagnostyka prenatalna często okazuje się szansą na życie w ogóle. Lekarze nie tylko mają możliwość wprowadzić odpowiednią terapię, ale także (w razie potrzeby) zapewnić ciężarnej odpowiednią opiekę okołoporodową. 

Dodaj komentarz