Jakie ryzyka wiążą się z inwestycją na rynku forex? Najważniejsze porady i wskazówki

Inwestycja kapitału na rynku forex niesie za sobą szereg szans jak i zagrożeń. Osoby, które decydują się na ulokowanie kapitału w ten sposób, muszą pamiętać o tym, że bez odpowiedniego przygotowania osiągnięcie sukcesu może być bardzo trudne. Inwestycjom na forex towarzyszy bardzo wysoki poziom ryzyka, przez co osoby bez doświadczenia mogą w krótkim czasie stracić nawet cały zainwestowany kapitał. W poniższym artykule przedstawiamy komplet informacji na ten temat.

Inwestycja na rynku forex – informacje podstawowe 

Rynek forex uchodzi za jeden z największych i najbardziej płynnych rynków finansowych na świecie. Jego wyróżnikiem jest wysoka płynność, szeroka gama instrumentów a także możliwość handlu przez 24 godziny na dobę. Trzeba jednak pamiętać o tym, że inwestycje na rynku forex są też obarczone wysokim ryzykiem. Decydując się na inwestycję środków bez odpowiedniego przygotowania można w krótkim czasie je stracić. 

W pierwszej kolejności warto jednak wyjaśnić, że forex oznacza międzynarodowy rynek walutowy. Jest on dostępny dla każdego zainteresowanego inwestora z całego świata. Forex pozwala na handlowanie parami walutowymi. Pomiędzy klasyczną giełdą papierów wartościowych a rynkiem forex jest cała masa różnic. 

Przede wszystkim chodzi o to, iż giełdy papierów wartościowych. np. GPW w Warszawie, mają swoją siedzibę. Rynek forex fizycznej siedziby nie posiada, a wszystkie transakcje są tutaj prowadzone za pośrednictwem internetu. Aby móc inwestować na tym rynku, trzeba posiadać komputer lub telefon z dostępem do internetu. Ponadto, trzeba też znaleźć brokera – najlepszy broker forex to taki, który oferuje wsparcie merytoryczne oraz nie pobiera wysokich prowizji. 

Początkujący inwestorzy powinni pamiętać o tym, by podejmować szereg działań ukierunkowanych na zmniejszenie poziomu ryzyka towarzyszącego transakcjom. Dzięki temu ich szanse na odniesienie sukcesu będą wyższe. 

Jakie ryzyka wiążą się z inwestycją na forex? 

Z inwestycją na forex wiąże się wiele ryzyk. W związku z tym, iż handel polega tutaj na kupnie i sprzedaży walut, występuje duże ryzyko kursowe. Kursy walut zmieniają się dość szybko, dlatego powodzenie realizowanej inwestycji może niejednokrotnie stać pod dużym znakiem zapytania. 

Specjaliści wyróżniają też ryzyko rynkowe – wynika to z faktu, iż na kondycję walut wpływa wiele czynników, np. politycznych, gospodarczych i społecznych. Wpływy te decydują o wartości walut i niekiedy powodują zmiany na rynku mogące w negatywny sposób oddziaływać na inwestycje. Warto też wskazać, że handel na forex jest realizowany z wykorzystaniem pośrednictwa wyspecjalizowanych platform internetowych.

To z kolei powoduje, że inwestorzy są narażeni na ryzyka związane z wykorzystaniem technologii, np. pojawianiem się ataków cybernetycznych czy przerw dostawie prądu, które mogą wpłynąć na powodzenie danego przedsięwzięcia.

Jak zminimalizować ryzyko? 

Aby z sukcesem zminimalizować ryzyko towarzyszące transakcjom na rynku forex, należy pamiętać o kilku istotnych zasadach. Przede wszystkim należy śledzić na bieżąco wydarzenia rynkowe, analizować je i na tej podstawie podejmować decyzje, które pomogą ograniczyć wysokość potencjalnych strat. Trzeba też przygotować własną strategię inwestycyjną – krótko- lub długoterminową. 

Dodaj komentarz