Konsolidacja chwilówek. Jak z niej skorzystać?

Klienci firm pożyczkowych nie zawsze zwracają uwagę na kwestie takie jak rzeczywista roczna stopa oprocentowania lub kary za nieterminową spłatę. Potrzebują pieniędzy tu i teraz, dlatego cieszą się z możliwości ich szybkiego pożyczenia. Niestety, niekiedy okazuje się, że spłata chwilówki w terminie jest niemożliwa z powodu dalszych problemów finansowych. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad skorzystaniem z kredytu konsumenckiego w celu konsolidacji pożyczek.

1. Pożyczki online a pętla kredytowa

2. Jak skonsolidować pożyczki chwilówki?

3. Konsolidacja nawet przy złej historii kredytowej

Pożyczka online niekiedy bywa jedynym sposobem na uratowanie domowego budżetu, nadszarpniętego przez większe wydatki. Kwota pożyczki chwilówki wydaje się niska i łatwa do spłacenia, jednak klient firmy pożyczkowej nie zawsze ma świadomość, że tylko w przypadku dochowania terminu spłaty. Nawet niewielkie spóźnienie w spłacie zwiększa kwotę pożyczki i powoduje naliczanie wysokich odsetek. Co zrobić, by uniknąć takich problemów? Warto zgłosić się do pośrednika kredytowego i zapytać o konsolidację dotychczasowych zobowiązań.

Pożyczki online a pętla kredytowa

Szybka pożyczka online może uzupełnić braki w domowym budżecie bez zbędnych formalności. Pierwsza pożyczka w wielu firmach wpisanych do Rejestru Instytucji Pożyczkowych jest dostępna bez odsetek, jeśli klient spłaci ją w terminie. Po przyznaniu pożyczki wystarczy oddać pożyczkodawcy dokładnie tyle, ile otrzymało się na swoje konto bankowe. Chwilówki online dla stałych klientów są dostępne na innych warunkach niż pierwsze pożyczki, dlatego powinno się dokładnie sprawdzać ich koszty. Dobre praktyki w zakresie reklamowania kredytu konsumenckiego nakazują informowanie o wszystkich opłatach i wysokości odsetek. Jeśli nie pozna się dokładnie warunków udzielania pożyczki, zwiększa się ryzyko pętli kredytowej.

Jak skonsolidować pożyczki chwilówki?

Spłacanie pożyczki kolejną chwilówką to najgorsze rozwiązanie, na które może zdecydować się osoba zadłużona w firmie udzielającej pożyczek pozabankowych. Pośrednik kredytowy może jej pomóc, oferując korzystny kredyt konsolidacyjny. Dzięki niemu spłaca się jednym zobowiązaniem dotychczasowe zadłużenie. Konsolidacja obniża łączne koszty ponoszone przez pożyczkobiorcę. Przystępna miesięczna rata ułatwia regulowanie zadłużenia i jego stopniowe obniżanie. Oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego jest niskie i wynosi od 7,99% w skali roku. Spłatę można rozłożyć na 144 miesiące, a maksymalna kwota konsolidacji może wynosić 300 000 złotych. Klient zainteresowany konsolidacją nie musi przedstawiać żadnych zabezpieczeń ani poręczycieli, co ułatwia uzyskanie kredytu w krótkim czasie. Decyzja kredytowa pojawia się nawet w ciągu 1 dnia, dlatego problemy finansowe można rozwiązać błyskawicznie.

Konsolidacja nawet przy złej historii kredytowej

Z konsolidacji pożyczek pozabankowych można skorzystać nawet w przypadku, gdy dłużnik ma negatywną historię kredytową. Największe szanse na konsolidację mają klienci, którzy nie zalegają ze spłatą zobowiązań, jednak w przypadku niewielkich opóźnień bank nadal może podjąć pozytywną decyzję o przyznaniu kredytu konsolidacyjnego. W jego ramach można skonsolidować nie tylko typowe chwilówki, ale i inne pożyczki pozabankowe. Ponadto można objąć nim zobowiązania powstałe na skutek zaciągnięcia kredytów w bankach, korzystania z kart kredytowych i uruchomienia limitu w rachunku bieżącym. Dzięki temu z wielu zobowiązań tworzy się jedno o niskim oprocentowaniu i atrakcyjnym okresie spłaty.

Dodaj komentarz