3 lutego 2023

Prawdopodobnie nadal będziesz musiał nosić maskę podczas podróży

Większość środków transportu publicznego w Stanach Zjednoczonych, w tym pociągi, autobusy i przejazdy, nadal wymaga stosowania masek, mimo że CDC złagodziło przepisy dotyczące pomieszczeń zamkniętych.

25 lutego Centers for Disease Control and Prevention (CDC) uaktualniło kryteria poziomu rozprzestrzeniania się choroby w społeczności COVID-19 oraz wytyczne dotyczące masek. Zmiany te teoretycznie umożliwiły 70 procentom Amerykanów poruszanie się bez maski w pomieszczeniach zamkniętych. Nie dotyczy to jednak zdecydowanej większości środków transportu publicznego, nawet na obszarach, na których zniesiono ogólny obowiązek noszenia masek w pomieszczeniach.

Z wyjątkiem publicznego i prywatnego transportu szkolnego oraz transportu na otwartym powietrzu, maski są nadal wymagane we wszystkich środkach transportu publicznego, w tym w taksówkach i pojazdach na zasadzie ride-share. Dotyczy to wszystkich środków transportu publicznego przybywających do Stanów Zjednoczonych, podróżujących w ich obrębie oraz opuszczających Stany Zjednoczone (do czasu dotarcia do miejsca przeznaczenia międzynarodowego). Wymaga to również stosowania masek we wszystkich węzłach komunikacyjnych wewnątrz budynków. Osoby w pełni zaszczepione nie są zwolnione z żadnego z tych nakazów dotyczących masek.

„Podróżowanie środkami transportu publicznego zwiększa ryzyko zarażenia się i rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, ponieważ ludzie mają bliski kontakt z innymi, często przez dłuższy czas, i są narażeni na kontakt z często dotykanymi powierzchniami” – czytamy na stronie CDC. „Noszenie masek, które całkowicie zakrywają usta i nos, zmniejsza rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19”.

Oto najnowsze wytyczne CDC dotyczące tego, kiedy i gdzie należy nosić maseczkę podczas podróży.

Transport szkolny

Zgodnie z aktualizacją z 25 lutego CDC nie wymaga, aby dzieci nosiły maski w autobusach lub vanach obsługiwanych przez publiczne lub prywatne systemy szkolne. Obejmuje to wczesną opiekę i edukację przedszkolną, taką jak opieka dzienna. Zmiana ta ma być zgodna ze zaktualizowanymi zaleceniami CDC dotyczącymi maskowania w szkołach K-12, zgodnie z którymi powszechne maskowanie nie jest już wymagane w szkołach o niskim lub średnim poziomie społeczności lokalnej. Systemy szkolne mogą jednak niezależnie zdecydować o utrzymaniu wymogu stosowania masek w autobusach i vanach, dlatego warto sprawdzić zasady obowiązujące w szkołach, do których uczęszczają dzieci.

Podróż samolotem

CDC nadal wymaga stosowania masek w samolotach przylatujących, podróżujących w obrębie USA lub opuszczających Stany Zjednoczone. Wymóg ten obowiązuje również na wszystkich lotniskach. Na stronie internetowej CDC podano, że maski są ważne dla ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, wskazując w szczególności, że niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego podczas chodzenia w ciasnych korytarzach samolotów.

Pociągi, metro, autobusy i nie tylko

Maski należy nosić w pociągach, metrze i autobusach – nawet jeśli nie są one wymagane w innych pomieszczeniach w Twojej okolicy. CDC wymaga również zakrywania się w węzłach komunikacyjnych, takich jak terminale autobusowe i dworce kolejowe. Nie wymaga jednak maskowania w otwartych przestrzeniach pojazdów, wagonów kolejowych i węzłów komunikacyjnych. Może to obejmować odkryte górne pokłady autobusów turystycznych, parkingi dworcowe oraz perony metra i kolei. Podobnie, pasażerowie muszą nosić maski podczas jazdy trolejami i kolejkami linowymi, chyba że są one otwarte.

Taksówki i systemy wypożyczania przejazdów

CDC nadal wprowadza obowiązek noszenia masek podczas jazdy taksówkami lub pojazdami współdzielonymi, takimi jak Uber i Lyft. Zasady te dotyczą również przejazdów w pojazdach prywatnych – CDC nadal uważa je za formę transportu publicznego. Uber i Lyft nadal egzekwują wymagania dotyczące masek, powołując się na wytyczne CDC.

Promy i inne środki transportu morskiego

Nadal należy maskować się w pomieszczeniach wewnętrznych promów i innych środków transportu morskiego. Dotyczy to komercyjnych statków morskich, takich jak statki towarowe, statki rybackie i statki badawcze. Jak podaje CDC, przepis dotyczy również wszystkich form statków przewożących pasażerów, w tym promów, rzecznych statków wycieczkowych i statków czarterowanych na rejsy rybackie.

Dotyczy to wszystkich środków transportu morskiego przybywających do USA, podróżujących po ich terytorium i opuszczających je. Wymaga to również stosowania masek w pomieszczeniach zamkniętych w węzłach transportu morskiego, takich jak terminale promowe. Maski nie są jednak wymagane w zewnętrznych lub otwartych obszarach transportu morskiego, takich jak otwarty pokład promu lub zewnętrzne obszary doków i lądowisk.

Dodaj komentarz