Zmieszane odpady opakowaniowe – jak pozbyć się ich prawidłowo?

Zakupy internetowe w kartonie, pojemnik po mleku, plastikowa butelka po szamponie – odpady opakowaniowe stanowią istotną część produkowanych w naszych gospodarstwach domowych śmieci. Część z nich traktujemy jak zmieszane odpady opakowaniowe, wrzucając do oznaczonego w taki sposób pojemnika, część jednak można segregować. Sprawdźmy, na czym polega gospodarowanie odpadami, a na czym ich utylizacja?

1. Zmieszane odpady opakowaniowe a przepisy prawa

2. Odpady opakowaniowe

3. Problematyczne odpady – zmieszane odpady opakowaniowe

Zmieszane odpady opakowaniowe mogą stanowić spory problem – zwłaszcza w przypadku firm, w których są to znaczne ilości tworzyw. Szacunki wskazują, że każdego roku w Europie powstaje ok. 30 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych, a tylko 30% z nich poddaje się recyklingowi. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje i jak można temu zaradzić.

Zmieszane odpady opakowaniowe a przepisy prawa

Temat odpadów komunalnych jest uregulowany przepisami Ustawy o odpadach. Ten akt prawny nakłada na obywateli wiele obowiązków, określając zasady gospodarowania odpadami. Głównym celem regulacji jest umożliwianie odzyskania jak największej części surowców wtórnych z odpadów oraz minimalizowanie negatywnego wpływu tych, które do przetworzenia się nie nadają.

Odpady opakowaniowe

Wśród śmieci znajdują się także te stanowiące odpady opakowaniowe. Czym są takie odpady? Opakowanie, mówiąc najprościej, ma za zadanie ochronić towar, ułatwić jego transport, magazynowanie i dystrybucję. Większość z nich bez problemu można zagospodarować, przekazując po wykorzystaniu do specjalnie oznaczonego pojemnika: kartony i czysty papier do pojemnika na papier, tworzywa sztuczne i metal do pojemnika na takie właśnie tworzywa. Problematyczne mogą być natomiast opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów. Takie przykłady opakowań wielomateriałowych zwykle trafiają do pojemników na odpady zmieszane.

Problematyczne odpady – zmieszane odpady opakowaniowe

Co ważne, do 2030 roku wszystkie rodzaje opakowań wytworzonych z tworzyw sztucznych wprowadzane na rynek unijny będą musiały nadawać się do ponownego użycia lub recyklingu. Obejmuje to także opakowania stanowiące odpady zmieszane. Działać w tym kierunku można jednak już teraz – wszak są możliwości gospodarki odpadami zmieszanymi i ich późniejszego recyklingu.

Istnieją firmy, dzięki którym nie musisz zamawiać osobnych kontenerów na różne rodzaje opakowań. To usługodawcy rozdzielą każdą frakcję, korzystając z własnych narzędzi, a później – osobno, zgodne z typem opakowania – będą mogli poddać je recyklingowi.

Dodaj komentarz